UWAGA!

Od dnia 01.03.2023 r. wjazd na PSZOK wyłącznie od ul. Żwirowej


Od dnia 30 maja 2022 r. uruchomiona zostanie linia nr 2 Jaworskiej Komunikacji Miejskiej.

Rozkład jazdy dostępny jest w zakładce: Jaworska Komunikacja Miejska


„Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 r. przedłużony został do 30 września 2021 r. Spisem objęci są mieszkańcy Polski oraz stali mieszkańcy Polski przebywający w czasie spisu za granicą. Spis jest obowiązkowy, przeprowadzany głównie w formie samospisu - przez internet. Szczegóły na stronie www.spis.gov.pl lub pod nr telefonu 22 279 99 99.”Wychodząc naprzeciw potrzebom Mieszkańców mieszkających w najdalszych częściach miasta przy ulicy Cukrowniczej, Gmina Jawor za pośrednictwem Spółki Inwestycje uruchomi dodatkowe 2 przystanki. Jest to odpowiedź na potrzeby mieszkańców, zgłaszane wielokrotnie na spotkaniach z burmistrzem Emilianem Berą.

Nowy rozkład jazdy obowiązywać będzie już od 16 sierpnia 2019 r.


KOMUNIKAT !

TYMCZASOWA ZMIANA TRASY KURSU NR 1

JAWORSKIEJ KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ

W związku z planowanym zamknięciem przejazdu kolejowego przy Alei Wojska Polskiego

w dniach od 23.07.2018 r. do 03.08.2018 r.,

z kursu nr 1 na trasie: Stary Jawor – Wł. Reymonta

zostanie wyłączony odcinek:

Limanowskiego/Korfantego Władysława Krzywoustego.

Kurs nr 1 odbywał się będzie trasą pozostałych kursów.

Za utrudnienia przepraszamy


Postępowanie zostało zakończone.


Ze względu na duże zainteresowanie oferentów, termin składania ofert zostaje przedłużony do dnia 19.04.2018 r. włącznie.


OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZBYCIA

Rodzaj sprzedawanego składnika majątku: przesiewacz bębnowy KOMPTECH MAXX.

Stan techniczny (opis): przesiewacz bębnowy KOMPTECH MAXX, rok produkcji 2011, wyposażony w silnik wysokoprężny PERKINS, sito z otworami okrągłymi o średnicy 80 mm, stan licznika: 1121 mth

Stan wizualny: zgodnie z załączonymi zdjęciami.

Nazwa i siedziba jednostki: „INWESTYCJE” Spółka z o.o, 59-400 Jawor, ul. Słowackiego 32

Miejsce i termin składania ofert: oferty należy składać pisemnie na adres: „INWESTYCJE” Spółka z o.o., 59-400 Jawor, ul. Słowackiego 32, termin rozstrzygnięcia 10.04.2018r.

oferta musi posiadać cenę, nazwę oraz adres siedziby oferenta, a także planowany termin zakupu.

Miejsce i termin w którym można obejrzeć sprzedawany składnik majątkowy.

Urządzenie wraz z pełną dokumentacją można oglądać w siedzibie spółki w dni robocze, tj. od poniedziałku do piątku od godz. 700 do godz. 1500

Cena wywoławcza sprzedaży: 180 000,00 zł netto (słownie: sto osiemdziesiąt tysięcy złotych 00/100)

Sprzedaż przedmiotu: zawarcie umowy sprzedaży następuje po wyborze najkorzystniejszej oferty przez komisję spółki . Sprzedający zastrzega sobie prawo nie przeprowadzenia transakcji sprzedaży w przypadku zbyt niskich ofert ceny nabycia. O wyniku postępowania oferenci zostaną poinformowani pisemnie.

Wydanie przedmiotu: wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy nastąpi po dokonaniu zapłaty ceny nabycia i zawarciu umowy. Nabywca zobowiązany jest zapłacić cenę nabycia w terminie do 7 dni od otrzymania informacji o najkorzystniejszej ofercie cenowej. Zapłatę należy dokonać przelewem na konto BGŻ BNP Paribas S.A. nr 18 2030 0045 1110 0000 0254 0890


zdjęcie aktualne


zdjęcie aktualne

zdjęcie archiwalne z 2011 r.


zdjęcie archiwalne z 2011 r.