O Firmie:


"INWESTYCJE" sp. z o.o. została utworzona przez Gminę Jawor w 2000r., w celu prowadzenia działalności gospodarczej, w tym do wykonywania zadań własnych gminy.  Obecnie spółka zarządza gminnym składowiskiem odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Jaworze, prowadzi działalność w zakresie zbierania i transportu odpadów surowcowych, administruje Targowiskiem Miejskim „Podzamcze” w Jaworze, świadczy usługi ogólnobudowlane, usługi sprzętowo transportowe oraz usługi oczyszczania dróg i placów. Od grudnia 2017 r. jest operatorem Jaworskiej  Komunikacji  Miejskiej.

Ponadto spółka "Inwestycje" prowadzi na rzecz spółki „Sanikom” z Lubawki stację przeładunkową wraz z PSZOK (Punktem Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych) zlokalizowaną na terenie składowiska odpadów w Jaworze.


Rada Nadzorcza i Zarząd:


  • Przewodniczący Rady Nadzorczej - Damian Mikulski
  • Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej - Konrad Kwaśniewski
  • Członek Rady Nadzorczej - Sandra Hazner

       Prezes Zarządu - Cezary Gołuch


Dane rejestrowe spółki:


"INWESTYCJE" sp. z o.o.

ul. Słowackiego 32

59-400 Jawor


NIP 695-13-99-826

REGON 390770052

KRS 0000143254

SPÓŁKA ZAREJESTROWANA W SĄDZIE REJONOWYM 

DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, 

IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Kapitał zakładowy: 4.882.000,00 zł