PSZOK - punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych


PSZOK - zlokalizowany jest na terenie składowiska odpadów w Jaworze przy ul. Słowackiego 32.

Każdy mieszkaniec Jawora może przywieźć swoje posegregowane odpady wg poniższych dwóch wariantów:

  • Bez ograniczeń i nieodpłatnie:

- m.in. odpady zielone (tj. liście, trawy, gałęzie), papier i tekturę, szkło, tworzywa sztuczne, metale, drewno i ziemię.

  • Z limitami:

- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny:

  1. monitory, telewizory, laptopy i inne urządzenia zawierające ciekłokrystaliczne ekrany – w ilości 30kg na 1 mieszkańca na rok
  2. lodówki, zamrażarki itp. – 50kg na 1 mieszkańca na rok
  3. pozostały sprzęt elektryczny i elektroniczny – w ilości 50kg na 1 mieszkańca na rok

- zużyte baterie i akumulatory (z wyjątkiem samochodowych) – 2kg na 1 mieszkańca na rok

- zużyte świetlówki - 1kg na 1 mieszkańca na rok

- odzież i tekstylia – po 10kg na 1 mieszkańca na rok

- opony samochodowe o średnicy do 56cm20kg na 1 mieszkańca na rok

- gruz budowlany betonowy, ceglany, ceramiczny nie zanieczyszczony – 50kg na 1 mieszkańca na rok

- odpady wielkogabarytowe – meble, meble tapicerowane, okna itp. – 40kg na 1 mieszkańca na rok

- odpady wielkogabarytowe z metalu – grzejniki, wanny żeliwne, felgi itp. – 50kg na 1 mieszkańca na rok


Regulamin PSZOK w Jaworze